Best Nordstrand

Best Nordstrand

Åpningstid røde dager vår 2022 Best Trening

Postet av Best Nordstrand den 29. Apr 2022

Åpningstid røde dager vår 2022 

Best Trening

Dag

Dato

Åpningstid

Søndag

1. mai

Arbeidernes dag

 

10.00-18.00

Tirsdag

17. mai 

Grunnlovens dag 

 

STENGT

Torsdag  

26. mai

Kr. Himmelfartsdag

 

10.00-18.00

Søndag

5. juni

1. Pinsedag 

 

10.00-18.00

Mandag

6. juni

2. Pinsedag 

 

10.00-18.00

 

 Fordeler inkludert i ditt treningsmedlemskap

Postet av Best Nordstrand den 15. Mar 2022

Som medlem på BEST Trening oppnår du flotte medlemsfordeler på hele senteret, uten ekstra kostnad. Dette kan vi tilby som del av vår service pga. vårt unike helse- og livsstilskonsept.

Man drar et kort ved ankomst og får billett, ved avreise drar man samme kortet igjen og blir belastet for medgått parkeringstid. Dette er det informert om på automaten og på skilt ved automaten.

Husk å dra kort ved avreise!

Akive kort fra BESTHELSE gir 2 timer gratis parkering etter kl 17 på hverdager og i helger.Smittevernsregler på trening

Postet av Best Nordstrand den 11. Mar 2022

Dette må du forholde deg til som medlem på Best Trening.

Du skal ikke trene hvis du eller en du bor sammen med har symptomer på Covid-19 som sår hals, hoste, feber, nedsatt smak- eller luktesans eller andre luftsveissymptomer. Ei heller hvis du er i karantene eller isolasjon.

 • Du må registrere deg i resepsjonen ved ankomst.
 • Vis hensyn og hold 1 meter avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene
 • God håndhygiene – husk å vaske hendene godt med såpe og vann før, under og etter trening.
 • God apparat- og utstyrshygiene – husk å vaske/tørke av utstyr etter bruk.
 • Dusj og garderobe kan benyttes hvis avstandskrav på minst 1 meter og andre smittevernråd følges.

Hilsen oss på
Best TreningÅrets infuensavaksine

Postet av Best Nordstrand den 11. Mar 2022

Influensavaksinen kan du nå få hos din fastlege.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • Hjerteog karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • Diabetes type 1 og 
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helseog omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Ta kontakt med din fastlege så får du årets influensavaksine!Korona virus

Postet av Best Nordstrand den 11. Mar 2022

Informasjon til deg som er pasient på Best Helse.


Til deg som er pasient på Best Helse.

Gjelder fortsatt per 23.01.2021:

Dersom du er syk med feber, sår hals eller andre luftveissymptomer, skal du ikke oppsøke BestHelse, men kontakte oss per sms/telefon slik at du kan bli undersøkt ved Feberpoliklinikken dersom du trenger legetilsyn. Dersom du kun ønsker test kan du kontakte coronatelefonen. 

Best Helse med leger og spesialister har normal arbeidstid, men forsøker å unngå konsultasjoner som ikke krever fysisk oppmøte. Leger og behandlere har mulighet for å ha telefonkonsultasjoner eller videokonsultasjoner. 

Det oppfordres også til å ikke ha lengre konsultasjoner enn 15 min.

Alle legene jobber med normal arbeidstid og kan kontaktes som før.

Det er mulig å sende sms via hjemmesiden. Vi vil forsøke å svare på viktige henvendelser vedr. helsespørsmål.

Husk at man må føge de smittevernstiltakene der hvor man bor!

Det er pga COVID-19 stor pågang på telefon og oppfordrer alle til å ta kontakt på SMS og at alle vil bli besvart, men det kan ta lang tid før de får svar pga stor pågang. 

Pasienter oppfordres til å søke helseråd vedrørende Covid-19 på FHI.no sine hjemmesider for å unngå unødige telefonhenvendelser. Legenes råd blir det samme som på FHI sine sider, da de heller ikke vet mere.

Vennlig hilsen Ola Sand
Medisinsk leder Best Helse


Her er informasjon fra myndighetene:

Folkehelseinstituttet har nå fått oversatt generell informasjon om Koronavirus og viktigheten av å holde seg oppdatert til en rekke ulike språk. Det er også oversatt informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Samme informasjonen er tilgjengelig på youtube på syv språk og tegnspråk.

Lenker til all informasjonen: