Korona virus

Postet av Best Nordstrand den 11. Mar 2022

Informasjon til deg som er pasient på Best Helse.


Til deg som er pasient på Best Helse.

Gjelder fortsatt per 23.01.2021:

Dersom du er syk med feber, sår hals eller andre luftveissymptomer, skal du ikke oppsøke BestHelse, men kontakte oss per sms/telefon slik at du kan bli undersøkt ved Feberpoliklinikken dersom du trenger legetilsyn. Dersom du kun ønsker test kan du kontakte coronatelefonen. 

Best Helse med leger og spesialister har normal arbeidstid, men forsøker å unngå konsultasjoner som ikke krever fysisk oppmøte. Leger og behandlere har mulighet for å ha telefonkonsultasjoner eller videokonsultasjoner. 

Det oppfordres også til å ikke ha lengre konsultasjoner enn 15 min.

Alle legene jobber med normal arbeidstid og kan kontaktes som før.

Det er mulig å sende sms via hjemmesiden. Vi vil forsøke å svare på viktige henvendelser vedr. helsespørsmål.

Husk at man må føge de smittevernstiltakene der hvor man bor!

Det er pga COVID-19 stor pågang på telefon og oppfordrer alle til å ta kontakt på SMS og at alle vil bli besvart, men det kan ta lang tid før de får svar pga stor pågang. 

Pasienter oppfordres til å søke helseråd vedrørende Covid-19 på FHI.no sine hjemmesider for å unngå unødige telefonhenvendelser. Legenes råd blir det samme som på FHI sine sider, da de heller ikke vet mere.

Vennlig hilsen Ola Sand
Medisinsk leder Best Helse


Her er informasjon fra myndighetene:

Folkehelseinstituttet har nå fått oversatt generell informasjon om Koronavirus og viktigheten av å holde seg oppdatert til en rekke ulike språk. Det er også oversatt informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Samme informasjonen er tilgjengelig på youtube på syv språk og tegnspråk.

Lenker til all informasjonen: