helse

Årets infuensavaksine

Influensavaksinen kan du nå få hos din fastlege.


 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

- Alle fra fylte 65 år

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

- Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 

- Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

 

Barn og voksne med:

- Kronisk lungesykdom (inkludert astma),

- Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

- Diabetes type 1 og 2

- Leversvikt eller nyresvikt

- Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

- Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

- Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

- Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

- Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie

- Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

 

Ta kontakt med din fastlege så får du årets influensavaksine!

Om parkering Her holder vi til Brukerutvalg