helse

Korona virus

Informasjon til deg som trener på Best Trening eller er pasient på Best Helse.


Til deg som trener på Best Helse. 

Best Trening følger helsemyndighetenes anbefalinger og stenger 12. mars til og med 13. april. 

Alle medlemskap blir automatisk satt på frys mens senteret er stengt!

Du skal ikke belastes når treningsenteret er stengt. Siden medlemsavgiften betales forskuddsvis vil dermed neste trekk stoppes for å kompensere mot de 4 ukene senteret er stengt.

Til deg som er pasient på Best Helse.

Det er pga COVID-19 stor pågang på telefon og oppfordrer alle til å ta kontakt på SMS og at alle vil bli besvart, men det kan ta lang tid før de får svar pga stor pågang. 

Pasienter oppfordres til å søke helseråd vedrørende Covid-19 på FHI.no sine hjemmesider for å unngå unødige telefonhenvendelser. Legenes råd blir det samme som på FHI sine sider, da de heller ikke vet mere.

 

Best Helse med leger og spesialister holder fortsatt normal drift.

 

Behandlerne på Best Helse stenger 16.mars til og med 26. mars ihht Helsdirektorates pålegg.

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-vedtar-stenging-av-virksomheter

 

Vennlig hilsen Ola Sand

Medisinsk leder Best Helse

 

 

Her er informasjon fra myndighetene:

Kontaktinformasjon Oslo Kommune

Vaner som forebygger smitte

 

Folkehelseinstituttet har nå fått oversatt generell informasjon om Koronavirus og viktigheten av å holde seg oppdatert til en rekke ulike språk. Det er også oversatt informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Samme informasjonen er tilgjengelig på youtube på syv språk og tegnspråk.

 

Lenker til all informasjonen:

Generell informasjon om koronavirus på ulike språk

Informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering på ulike språk

 

Om parkering Her holder vi til Brukerutvalg