helse

Korona virus

Informasjon til deg som trener på Best Trening eller er pasient på Best Helse.


Til deg som trener på Best Helse. 

Best Trening følger helsemyndighetenes anbefalinger og stengte 12. mars.

Les mer om tilbudet vårt her mens senteret er stengt.

 

 

Til deg som er pasient på Best Helse.

Best Helse med leger og spesialister forsøker å unngå personlig oppmøte (men har konsultasjoner på telefon og video som alternativ) unntatt når det er viktig med fysiske undersøkelser.

Alle legene jobber med normal arbeidstid og kan kontaktes som før.

Det er mulig å sende sms via hjemmesiden. Vi vil forsøke å svare på viktige henvendelser vedr. helsespørsmål.

Vi forsøker å unngå personlig oppmøte unntatt når det er viktig med fysiske undersøkelser. Alle legene jobber med normal arbeidstid og kan kontaktes som før.

Det er pga COVID-19 stor pågang på telefon og oppfordrer alle til å ta kontakt på SMS og at alle vil bli besvart, men det kan ta lang tid før de får svar pga stor pågang. 

 

Pasienter oppfordres til å søke helseråd vedrørende Covid-19 på FHI.no sine hjemmesider for å unngå unødige telefonhenvendelser. Legenes råd blir det samme som på FHI sine sider, da de heller ikke vet mere.

 

Behandlerne på Best Helse stenger 16.mars til og med 26. mars ihht Helsdirektorates pålegg.

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-vedtar-stenging-av-virksomheter

 

Vennlig hilsen Ola Sand

Medisinsk leder Best Helse

 

 

Her er informasjon fra myndighetene:

Kontaktinformasjon Oslo Kommune

Vaner som forebygger smitte

 

Folkehelseinstituttet har nå fått oversatt generell informasjon om Koronavirus og viktigheten av å holde seg oppdatert til en rekke ulike språk. Det er også oversatt informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Samme informasjonen er tilgjengelig på youtube på syv språk og tegnspråk.

 

Lenker til all informasjonen:

Generell informasjon om koronavirus på ulike språk

Informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering på ulike språk

 

Om parkering Her holder vi til Brukerutvalg