helse

Studie angående peanøttallergi

Søker deltagere til studie angående peanøttallergi, i alder 5 til 18 år. 


En forskergruppe bestående av barneleger fra diverse sykehus og legesentre rundt i Norge har startet studien, der vi ønsker oss deltagere til studie angående peanøttallergi, i alder 5 til 18 år. 

Vi ønsker å sjekke om barn og ungdommer med alvorlig peanøttallergi kan reagere allergisk på lukt av peanøtter. 

Mange, både fagfolk og legmenn, er i tvil om hvor farlig det er for alvorlige peanøttallergikere å oppholde seg i umiddelbar nærhet av peanøtter som ikke er i tett emballasje. Vi ønsker med denne studien å gi et svar på dette. 

Deltagerne i studien skal lukte på peanøtter i åpen pose på 30 centimeters avstand. De skal ikke spise og ikke berøre peanøtter. De blir observert av lege eller sykepleier kontinuerlig med tanke på reaksjon fra øyne, nese, hud, luftveier eller annet. 

Hvis det skulle bli noen form for reaksjon, får de umiddelbart medisiner mot dette. 

Om det ikke er tatt allergiprøver de siste par år, trengs en blodprøve. 

 

Om du eller dere er interessert, eller kunne tenke dere mer informasjon om studien, ønsker vi at dere kontakter oss – enten på telefon 918 46 393 (Bente Krane Kvenshagen - lege) eller via e-post : post@bestnordstrand.no

 

Om parkering Her holder vi til