helse

Bestill time og gi beskjeder til fastleger, spesialister og behandlere

Du kan bestille time eller gi beskjed på SMS eller Online Booking.

Best Helse med leger, spesialister og behandlere forsøker å unngå personlig oppmøte der dette ikke er nødvendig. Vi har derfor konsultasjoner på telefon og video som alternativ. Gi gjerne beskjed dersom du mener konsultasjonen kan skje på denne måten.

Eventuell avbestilling ønsker vi senest 24 virkedagstimer før timen. Da har vi mulighet til å hjelpe andre! Senere avbestilte timer ser vi oss nødt til å belaste.

Vi har nå gleden av å tilby time- og reseptbestilling via SMS uten kostnad for deg som pasient.

Resepter tar 2-3 dager og en kan sjekke på helsenorge.no om de er gyldige.

Alle henvisninger til avtalespesialist og attester må først til konsultasjon hos fastlege.

Kundehenvendelser som ikke omhandler pasient:

post@bestnordstrand.no

Mrk! Gjelder ikke henvendelser om eller fra pasient

Grunnet lovbestemte krav til personvern og informasjonssikkerhet skal det ikke sendes pasientopplysninger, ønske om resept, henvisninger, rekvisisjoner m.m. på mail. Mail med slike forespørsler vil ikke bli besvart. SMS kan brukes til korte beskjeder.

Om parkering Her holder vi til Brukerutvalg