helse

Bestill time og gi beskjeder til fastleger, spesialister og behandlere

Du kan bestille time eller gi beskjed på SMS eller Online Booking.

Eventuell avbestilling ønsker vi senest 24 virkedagstimer før timen. Da har vi mulighet til å hjelpe andre! Senere avbestilte timer ser vi oss nødt til å belaste.

Da vår journalleverandør ikke har opprettet sikker kontakt med helsenorge.no, men bruker Helserespons for sms-utveksling, påløper det kostnader på kr 6,- for å sende oss sms. Dette beløpet tilfaller ikke oss, men leverandøren av sikker sms-utveksling. Vi beklager dette, men inntil videre er dette den enste løsningen som fungerer. Dersom du ikke ønsker å betale for denne tjenesten er det fortsatt mulig å nå oss med brev eller ved personlig oppmøte, mail er dessverre ikke lovlig. Vi håper at dette problemet blir løst innen rimelig tid.

Kundehenvendelser som ikke omhandler pasient:

post@bestnordstrand.no

Mrk! Gjelder ikke henvendelser om eller fra pasient

Grunnet lovbestemte krav til personvern og informasjonssikkerhet skal det ikke sendes pasientopplysninger, ønske om resept, henvisninger, rekvisisjoner m.m. på mail. Mail med slike forespørsler vil ikke bli besvart. SMS kan brukes til korte beskjeder.

Om parkering Her holder vi til