trening

Nå kan du kartlegge din fysiske form på Best Helse

Som medlem på Best Trening får du 20% på alle testene vi utfører.


Testing av maksimalt oksygnopptak
Ved å teste det maksimale oksygenopptaket får du et mål på din kondisjon i forhold til alder, helse og prestasjoner.

Laktatprofil test/ anaerob terskel test
Er du opptatt av å trene optimalt og kunne insensitetsstyre treningen din? Da er
en laktatprofil test et godt verktøy. Laktatprofilen gir deg et mål på din anaerob
terskel som hjelper deg å styre intensiteten på treningen din. Har du ambisjoner
med treningen din vil vi anbefale en laktatprofil test med jevne mellomrom, gjerne i
kombinasjon med en test av maksimalt oksygenopptak.

Kroppsanalyse/ Inbody 720
Mange er opptatt av vekt, men det er sammensetningen, og den fysiske
tilstanden på kroppen som er helt avgjørende. Med et testresultat fra InBody
vil du se nøyaktige målinger av din kroppssammensetning, og det virker meget
motiverende i en vektreduksjons prosess eller treningsprogram å kunne se detaljert fremgang.

Disse testene vil gi deg et godt utgangspunkt for å oppnå best mulig effekt av treningen din!

Vo2 maks                                    kr   900,-
Laktat                                          kr 1.275,-
Vo2 maks & laktat                       kr 1.600,-
Veiledning uten tester 45 min     kr   600,-
Inbody                                         kr   550,-

Medlemmer Best Trening får 20%.

 

Ta kontakt med resepsjonen på Best Trening eller trening@bestnordstrand.no!

Om parkering Her holder vi til