trening

Parkering

Husk å registere bilens registreringsummer i resepsjonen på Best Trening for å få gratis parkering *

 


*2 timer gratis parkering for kunder på Best Helse, gjelder kun kl. 17.00- 06.00 på hverdager, og hele døgnet i helgen.

Utenom dette tidsrommet må du betale på vanlig vis.

Om parkering Her holder vi til Brukerutvalg