Jon-Roar Hoff

Spesialist i urologi og generell kirurgi

Kjell-Arild Danielsen

Spesialist i øre- nese og halssykdommer

Håvard Mundal

Indremedisiner og hjertespesialist

Line Beate Fremstad

Audiograf

Anne Frostad

Indremedisiner og lungespesialist

Åsle Marit Ullern

Gynekolog

Bente Krane Kvenshagen

Spesialist i barnesykdommer

Jon Anders Halvorsen

Spesialist i hud og veneriske sykdommer

Heidi Maudal

Audiograf

Bestill time / gi beskjed

Du kan bestille time her, eller sende oss beskjeder her.

Spesialistene har byttet journalsystem. Dette medfører noe mer ventetid på henvendelser til oss.

Best Helse med leger, spesialister og behandlere forsøker å unngå personlig oppmøte der dette ikke er nødvendig. Vi har derfor konsultasjoner på telefon og video som alternativ. Gi gjerne beskjed dersom du mener konsultasjonen kan skje på denne måten.

Det er mulig å sende sms via hjemmesiden også på helligdager. Vi vil forsøke å svare på viktige henvendelser vedr. helsespørsmål. Dersom det er akutt eller alvorlig sykdom bør en kontakte legevakten på 116117 eller 113.

Avbestilling

Eventuell avbestilling ønsker vi senest 24 virkedagstimer før timen. Da har vi mulighet til å hjelpe andre! Senere avbestilte timer ser vi oss nødt til å belaste.

Betaling

Egenandelen bør gjøres opp umiddelbart etter timen med kort eller kontant. Det påløper et fakturagebyr dersom vi må sende faktura. Vi bruker Convene sine betalingsløsninger.

Kundehenvendelser

post@bestnordstrand.no

Merk! Gjelder ikke henvendelser om eller fra pasient.

Grunnet lovbestemte krav til personvern og informasjonssikkerhet skal det ikke sendes pasientopplysninger, ønske om resept, henvisninger, rekvisisjoner m.m på mail. Mail med slike forespørsler vi ikke bli besvart. SMS og internettjenesten kan brukes til korte beskjeder.

Bytte fastlege?

Informasjon om fastlegeordningen, frikort, egenandeler, etc. finnes her: https://www.helsenorge.no/bytte-fastlege/om