Bestill time og gi beskjeder til fastleger, spesialister og behandlere

Du kan bestille time eller gi beskjed på SMS eller Online Booking.

Best Helse med leger, spesialister og behandlere forsøker å unngå personlig oppmøte der dette ikke er nødvendig. Vi har derfor konsultasjoner på telefon og video som alternativ. Gi gjerne beskjed dersom du mener konsultasjonen kan skje på denne måten.
Da legene ofte tar e-konsultasjoner etter kl 16:00 vil det påløpe kveldstillegg på egenandel for alle over 16 år uten frikort.

Eventuell avbestilling ønsker vi senest 24 virkedagstimer før timen. Da har vi mulighet til å hjelpe andre! Senere avbestilte timer ser vi oss nødt til å belaste.

Alle spesialistene på Best Helse er avtalespesialister. Dette betyr at du må henvises fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett. Når henvisningen er mottatt og vurdert vil du få tilbud om time.

Resepter tar 2-3 dager og en kan sjekke på helsenorge.no om de er gyldige.

Kundehenvendelser som ikke omhandler pasient:

post@bestnordstrand.no

Mrk! Gjelder ikke henvendelser om eller fra pasient

Grunnet lovbestemte krav til personvern og informasjonssikkerhet skal det ikke sendes pasientopplysninger, ønske om resept, henvisninger, rekvisisjoner m.m. på mail. Mail med slike forespørsler vil ikke bli besvart. SMS kan brukes til korte beskjeder.

Avbestilling

Eventuell avbestilling ønsker vi senest 24 virkedagstimer før timen. Da har vi mulighet til å hjelpe andre! Senere avbestilte timer ser vi oss nødt til å belaste.

Betaling

Egenandelen bør gjøres opp umiddelbart etter timen med kort. Det påløper et fakturagebyr dersom vi må sende faktura.

Kundehenvendelser

post@bestnordstrand.no

Merk! Gjelder ikke henvendelser om eller fra pasient.

Grunnet lovbestemte krav til personvern og informasjonssikkerhet skal det ikke sendes pasientopplysninger, ønske om resept, henvisninger, rekvisisjoner m.m på mail. Mail med slike forespørsler vi ikke bli besvart. SMS og internettjenesten kan brukes til korte beskjeder.

Bytte fastlege?

Informasjon om fastlegeordningen, frikort, egenandeler, etc. finnes her: https://www.helsenorge.no/bytte-fastlege/om