Astrid Sandberg

Spesialist i allmennmedisin

Kristine Sømark er fast vikar fredager.

Erik Aagaard

Spesialist i allmennmedisin

Ida Egeberg Næverdal

Allmennlege

Vikar

Kristine Norsted Sømark

Spesialist i allmennmedisin

Vikar

Merete Andreassen

Allmennlege

Vikar

Rebecka Jensen

Spesialist i allmennmedisin

Merete Andreassen er vikar i 50%.

Tora Zimmer Stensvold

Spesialist i allmennmedisin

Ina Rimberg er vikar i 50% (tirs, fre), dette som ledd i spesialiseringsløp for leger i Oslo Kommune.

Øyvind Aabø

Spesialist i allmennmedisin

Diana Bursan er vikar i 50%. Jobber torsdag, fredag og onsdager annenhver uke.

Diana Bursan

Allmennlege

Vikar

Tone Jørgensen

Spesialist i allmennmedisin

Gunnar Tveiten

Spesialist i allmennmedisin

Diana Bursan er vikar i 10% (annenhver onsdag).

Jasjit Kaur

Allmennlege

Diana Bursan er vikar i 20% (mandager).

Marianne Møllerop

Spesialist i allmennmedisin

Ola Sand

Medisinsk leder Best Helse

Spesialist i allmennmedisin

Ida Næverdal er vikar i 50%. Jobber mandag, torsdag og annenhver fredag.

Rune Aakvik

Spesialist i allmennmedisin

Ina Rimberg

Allmennlege

Vikar

Bestill time / gi beskjed

Du kan bestille time her, eller sende oss beskjeder her.

Best Helse med leger, spesialister og behandlere forsøker å unngå personlig oppmøte der dette ikke er nødvendig. Vi har derfor konsultasjoner på telefon og video som alternativ. Gi gjerne beskjed dersom du mener konsultasjonen kan skje på denne måten.

Det er mulig å sende sms via hjemmesiden også på helligdager. Vi vil forsøke å svare på viktige henvendelser vedr. helsespørsmål. Dersom det er akutt eller alvorlig sykdom bør en kontakte legevakten på 116117 eller 113.

Avbestilling

Eventuell avbestilling ønsker vi senest 24 virkedagstimer før timen. Da har vi mulighet til å hjelpe andre! Senere avbestilte timer ser vi oss nødt til å belaste.

Betaling

Egenandelen bør gjøres opp umiddelbart etter timen med kort eller kontant. Det påløper et fakturagebyr dersom vi må sende faktura.

Kundehenvendelser

post@bestnordstrand.no

Merk! Gjelder ikke henvendelser om eller fra pasient.

Grunnet lovbestemte krav til personvern og informasjonssikkerhet skal det ikke sendes pasientopplysninger, ønske om resept, henvisninger, rekvisisjoner m.m på mail. Mail med slike forespørsler vi ikke bli besvart. SMS og internettjenesten kan brukes til korte beskjeder.

Bytte fastlege?

Informasjon om fastlegeordningen, frikort, egenandeler, etc. finnes her: https://www.helsenorge.no/bytte-fastlege/om

Det forekommer at fastlegene på Best Helse har planlagt fravær, du vil da kunne møte en vikar for fastlegen din.