Brukerutvalg

Postet av Best Nordstrand den 11. Mar 2022

BEST Helse har et brukerutvalg. Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelsen i Best Helse.

Brukerrådets rolle:

 • Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasienter og påførende
 • Et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende
 • Et samarbeidsforum mellom virksomheten og relevante brukerorganisasjoner

 

Brukerrådets formål er å:

 • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
 • Bidra til god medvirkning fra pasienter, pårørende og deres organisasjoner og at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene
 • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester ved Best Helse

 

Brukerrådets oppgaver er å:

 • Ta initiativet til å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
 • Bidra med innspill til forbedrings- og omstillingsprosesser, og i øvrige saker som angår tjenestetilbudet
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
 • Bidra med brukermedvirkning til prosjekter, råd og utvalg som oppnevnes av BEST Helse
 • Ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker), men behandle generelle saker som berører flere brukere

 

Leder Brukerutvalget Birgitta Stabenfeldt bs@bestnordstrand.no

  

Brukerrepresentanter: 

Beate Framdal Brbest2@bestnordstrand.no

Kjell Sørensen Brbest3@bestnordstrand.no

Knut Maroni Brbest4@bestnordstrand.no