Primærhelseteam

Postet av Best Nordstrand den 11. Mar 2022

Formålet med organiseringen er å tilby bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest!

BEST Helse er med i et prosjekt via Helsedirektoratet med primærhelseteam og har ansatt tre sykepleiere og en psykolog som jobber i samarbeid med leger og helsesekretærer. De vil i stor grad også ha egne konsultasjoner med pasientgrupper som vil ha nytte av dette.

Ordningen beskrives som en utvidet fastlegepraksis og innebærer en annen arbeidsfordeling og organisering av tjenestene enn det som er vanlig i dag. Ideen er at sykepleieren kan overta noen av oppgavene som fastlegene gjør i dag, men også gi en bedre oppfølging av pasienter som i dag kanskje ikke får så god oppfølging som de har behov for, for å hindre at sykdomsbildet blir mer alvorlig enn det trenger.

Målgruppen er alle innbyggerne på fastlegenes lister. Det vil imidlertid være særlig fokus på pasienter/brukere med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer og rusavhengighet, de som i medisinen omtales som "skrøpelige eldre", og personer med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser. 

Dersom du har spørsmål om primærhelseteamet ved BEST Helse ta kontakt med din fastlege.